Göteborgsvarv Tillbaka

De fem första bilderna är ifrån Killers Park nedanför Ramberget, den femte bilden var det kallaste varvet under de 30 år

som vi har spelat där. Övriga bilder är från Sannegårdshamnen, sista bilden kom det den värsta hagelskur i mannaminnen.