Rosenhagen Tillbaka

"Rosenhagen" , Lahall, Mölnlycke. Var ett ställe som då ägdes av "Dalaföreningen" i Göteborg.

Lommebôs fick frågan mot slutet på 1980-talet om vi inte ville starta en Spelmansstämma där, det pågick

under ca: 10 år sedan lades det ner och fastigheten såldes. "Dalaföreningen" finns kvar i Göteborg ännu.