Låtar för lunchmusik i Stensjökyrkan

Med nummer från nya Låtarkivet

De första 10 låtar tar vi om vi bara skall spela en halvtimmeIÄppelbo gånglåt, G
Tjuvagubbarnas polka, G, PK07
Kväsarvalsen, G, V025 (Dropbox)
Ingrid Dardels Polska, G, H08
Inbjudan till Bohuslän, C, (Dropbox)
Morfar, G, PK09 3 gånger
Anna-Kajsa, G, (Dropbox)
Vandrom Fram, G, P51 (Dropbox)
Hestekaren, C, S23 (mp3 i Dropbox)
Gamla Hallandsvalsen, G, V001 slut 1a repr 1 gång

Fredriks gånglåt, G, G14
Wigers Hambopolska, G, H09
Pile-knäckaren, G, S22 3 repr 4 takter
Älgabrôlet (Hälge), G/Em, S21
Ingers Brudvals, C, V005 2 repriser 16 takter
Ärtemarschen, G, B16
Björklunds polketta från Alingsås, G, PK14
Sprättmazurka från Gärdhem, G, M02 16 takter
Svenna-Schottis, G, S30
Matlåten, G, SK06

Klövsjö brudmarsch e J-E Mattsson, G (Dropbox)
Annas visa, G, V33