Hällesåkers spelmanslag

Spelträff på Börjesgården, Hällesåker

Lördag 13 juli 2024 fr.kl.12.00

Allspel 13.00

Dans fr.14.30 till spellista

Servering

Allspellåtar
Flickorna Svensson
Rheinländer eft.Kristas Martin
Hambo fr. Varnhem eft. Hugo Falk
Gamla Hallandsvalsen eft. Anna Fina Wallin
Engelska fr.Släp eft. Henning Jansson
Knapasjö gånglåt
Trulsevalsen fr. Gråbo
Vasshultapolka. Anna Fina Vallin
Gånglåt eft.Mattias Blom

www.hallesakersspelmanslag.se